top of page

2022

SerieTricromia_v050_acrylic_on_canvas_130x130cm_2022

SerieTricromia_v050_acrylic_on_canvas_130x130cm_2022

SerieTricromia_v049_acrylic_on_canvas_200x200cm_2022 copia

SerieTricromia_v049_acrylic_on_canvas_200x200cm_2022 copia

SerieTricromia_v048_acrylic_on_canvas_200x200cm_2022

SerieTricromia_v048_acrylic_on_canvas_200x200cm_2022

SerieTricromia_v047_acrylic_on_canvas_200x200x5cm_2022

SerieTricromia_v047_acrylic_on_canvas_200x200x5cm_2022

2021

SerieTricromia_v040_acrylic_on_paper_42x59,4cm_2021
Serie Tricromia v046 acrylic on paper 42x59,5cm 2021
Serie Tricromia v045 acrylic on paper 42x59,5cm 2021

2020

Serie Tricromia v039 acrylic on canvas 100x132x4cm 2020
Serie Tricromia v038 acrylic on canvas 83x112cm 2020
Serie Tricromia v037 acrylic on paper 42x59,4 2020
Serie Tricromia v036 acrylic on paper 42x59,4cm 2020
Serie Tricromia v035 acrylic on paper 42x59,4cm 2020
Serie Tricromia v034 acrylic on paper 42x29,5cm 2020
Serie Tricromia v033 acrylic on paper 42x59,4 cm 2020
Serie Tricromia v032 acrylic on paper 123x90cm 2020
Serie Tricromia v031 acrylic on paper 172x77cm 2020
Serie Tricromia v030 acrylic on paper 172x77cm 2020
Serie Tricromia v029 acrylic on paper 100x70 cm 2020
Serie Tricromia v028 acrylic on paper 100x70cm 2020
Serie Tricromia v027 acrylic on paper 112x72cm 2020
Serie Tricromia v026 acrylic on paper 112x72cm 2020
Serie Tricromia v025 acrylic on paper 123x90cm 2020
Serie Tricromia v024 acrylic on paper 112x72cm 2020
Serie Tricromia v023 acrylic on paper 112x72cm 2020
Serie Tricromia v022 acrylic on paper 112x72 cm 2020
Serie Tricromia v021 acrylic on paper 112x77cm 2020
Serie Tricromia v020 acrylic on paper 112x72 cm 2020
Serie Tricromia v019 acrylic on paper 112x72 cm 2020
Serie Tricromia v018 acrylic on paper 112x72 cm 2020
SerieTricromia v017 acrylic on paper 112x72cm 2020
Serie Tricromia v016 acrylic on canvas 122x103 cm 2020
Serie Tricromia v014 acrylic on canvas 150x92cm 2020
Serie Tricromia v013 acrylic on canvas 150x97cm 2020
Serie Tricromia v012 acrylic on canvas 148x92cm 2020
Serie Tricromia v010 acrylic on canvas 118x92cm 2020
Serie Tricromia v009 acrylic on canvas 122x103 cm 2020
Serie Tricromia v008 acrylic on canvas 133x100cm 2020
Serie Tricromia v007 Acrylic on canvas 117x148 2020
Serie Tricromia v015 acrylic on canvas 150x117cm 2020
Serie Tricromia v011 acrylic on canvas 150x100cm 2020
Serie Tricromia v005 acrylic on canvas 172x182cm 2020
Serie Tricromia v001 acrylic on canvas 150x100cm 2020
Texto tricromia

     En la sèrie tricromía, desapareix el dibuix i s’utilitza la pintura acrílica, dominant la taca en les obres. És una simplificació de la sèrie ego en la que s’acota el nombre de gestos a un sol gest horitzontal de dalt a baix en la superfície amb un instrument fabricat expressament, que arrossega la pintura per les diferents superfícies: paper i llenç. També s’acota el nombre de colors, sols s’utilitzen principalment tres, concretament els tres primaris: subtractius el magenta, el blau i el groc. El més important és la superposició dels tres primaris, ja que en aquest procés apareixen de forma casual i incontrolada a l’atzar els colors secundaris i terciaris. 

     En la tècnica emprada quasi es copia el funcionament d'una impressora a tinta que amb un moviment horitzontal dels capçals van configurant la imatge. De vegades el resultat s’assembla als errors que ens podem trobar al treballar amb aquestes màquines. Per tant en lloc d’un gest enèrgic s’utilitza un gest més mecànic i lent que arrossega la pintura per la superfície mesclant-la entre si, en un procés incontrolable, en què la pintura excedeix la superfície amb taques plenes de colors i formes irregulars que ens emocionen.

     La serie evoluciona en complexitat amb més colors i més gestos, sempre de forma vertical per a omplir tota la superfície.

     En la serie tricromía, desaparece el dibujo y se utiliza la pintura acrílica, dominando la mancha en las obras. Es una simplificación de la serie ego en la que se acota el número de gestos a un solo gesto horizontal de arriba abajo en la superficie con un instrumento fabricado expresamente, que arrastra la pintura por las diferentes superficies: papel y lienzo. También se acota el número de colores, solos se utilizan principalmente tres, concretamente los tres primarios substractivos: el magenta, el azul y el amarillo. Lo más importante es la superposición de los tres primarios, ya que en este proceso aparecen de forma casual e incontrolada, al azar los colores secundarios y terciarios.

     En la técnica empleada casi se copia el funcionamiento de una impresora a tinta que con un movimiento horizontal de los cabezales van configurando la imagen. A veces el resultado se asemeja  a los errores que nos podemos encontrar al trabajar con estas máquinas. Por lo tanto en lugar de un gesto enérgico se usa un gesto más mecánico y lento que arrastra la pintura por la superficie, mezclándola entre sí en un proceso incontrolable, en que la pintura excede la superficie con manchas llenas de colores y formas irregulares que nos emocionan.

     La serie evoluciona en complejidad en los últimos trabajos, con más colores y más gestos, siempre de forma vertical para llenar toda la superficie.

bottom of page